Blokker Holding ziet tij nog niet keren

29-05-2018 (14:02) - Economisch

Wederom is er sprake van een teleurstellend jaar voor Blokker Holding, de houdstermaatschappij van retailketen Blokker. De herstructureringen ten spijt, lijkt het voorlopig niet te lukken om het tij te keren.


Volgens Michiel Witteveen, waarnemend CEO Blokker Holding zijn er wel tekenen dat het beter gaat: “Gelukkig lijkt de trend aan het slot van het jaar bij Blokker B.V. langzaam doorbroken met omzetgroei door hogere bezoekersaantallen en conversie. Voorzichtige signalen dat het beter gaat. Ook de in maart 2018 aangekondigde integratie van Blokker met Nextail geeft de online groei van Blokker een extra impuls. Werken aan herstel voor Blokker blijft een pittig proces waar we ons allen hard voor maken." 


Jeroen Visser
, CFO Blokker Holding: “We hebben een turbulent jaar achter de rug met de meest omvangrijke herstructurering en desinvesteringen ooit voor ons concern. Dit alles is onderdeel van de door ons ingezette strategiewijziging. Over 2017 leidde dit tot een fors verlies als gevolg van reorganisatiekosten, afschrijvingen en tegenvallende commerciële resultaten van alle winkelbedrijven”.

 

omzetdaling

De omzetdaling van € 1.965 miljoen in 2016 naar € 1.583 miljoen in het afgelopen jaar is voor het grootste deel te verklaren door het wegvallen van de verkochte ketens en door winkelsluitingen, maar is ook het gevolg van tegenvallende commerciële resultaten. In het laatste kwartaal van 2017 is er een voorzichtig positive ontwikkeling, het bezoek aan de winkels neemt toe en ook de conversie ontwikkelt zich positief. Op basis van deze ontwikkeling en de onverminderd sterke financiële basis met een solvabiliteit van 41,0% (2016: 47,5%) en een kredietlijn van € 485 miljoen, hebben de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen hun vertrouwen in de strategie en de toekomst nogmaals bevestigd.
 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing