Groei televisiereclame 6,8% in eerste kwartaal 2018

22-05-2018 (14:39) - Economisch

De totaal bestedingen in de TV-spotmarkt is in het eerste kwartaal van 2018 uitgekomen op € 155 miljoen. Waar de TV-spotmarkt in het eerste kwartaal van 2017 nog een daling van 5,0% liet zien, groeit deze markt in het eerste kwartaal van dit jaar met maar liefst 6,8%.


Het grootste deel van de TV-reclamemarkt waarover Screenforce jaarlijks publiceert wordt gevormd door de spotbestedingen via het televisietoestel. Deze markt blijkt in 2018 goed begonnen te zijn met een groei van 6,8% in het eerste kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Hiermee komt de netto omzet, na aftrek van bureaucommissie uit op € 155 miljoen. De markt voor televisiereclame heeft hiermee het hoogste bestedingsniveau bereikt sinds het begin van de registratie en publicatie van bestedingscijfers.

 

nieuwe definitie

De netto bestedingscijfers die Screenforce publiceert zijn vanaf 2018 na aftrek van bureaucommissie. De Screenforce broadcasters zijn in toenemende mate actief in de online markt en meer bestedingen worden via hun online platforms gerealiseerd. Een groot deel van deze uitgaven wordt via een programmatic model gedaan, waar bureaucommissie geen onderdeel van uitmaakt. Ook het stopzetten van de bureaucommissie door Ster maakt het noodzakelijk om over te stappen naar een nieuwe definitie van TV-reclamebestedingen, die door de broadcasters gebruikt kan worden voor alle vormen van bestedingen.

 

meer besteden, korter kijken

In totaal hebben 702 adverteerders in het eerste kwartaal van 2018 televisiereclames ingezet. Dit is 6% meer dan hetzelfde kwartaal van 2017. Met elkaar hebben zij voor 979 merken geadverteerd op televisie, wat een stijging van 3% betekent. In de basisdoelgroep 20-54 jaar zijn 387.981 GRP’s gerealiseerd in het eerste kwartaal. Dit is 3% meer dan in 2017. Wel is de gemiddelde commerciallengte gedaald met 2% naar 23,7 seconden. Dat is een gevolg van het toenemend gebruik van de zogenaamde meerling of twin spots. Dit blijkt uit cijfers van Telmar en Stichting KijkOnderzoek.


De kijktijd is het eerste kwartaal van 2018 uitgekomen op 191 minuten. Hiermee daalde de kijktijd met 1%, waar deze in 2016 en 2017 nog met respectievelijk 5% en 4% daalde. De daling lijkt af te nemen en is veranderd in een groei van 2% in de doelgroep 20-34 jaar en 1% in de doelgroep vrouwen 6+. Dagelijks kijken 73,7% van Nederlanders van 6 jaar en ouder naar de TV. Op wekelijkse basis is dit bereik nog hoger namelijk 92,2%. Dit blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing