IKEA Nederland sluit nieuwe cao met looptijd van twee jaar

IKEA Nederland sluit nieuwe cao met looptijd van twee jaar

06-03-2019 (13:01) - Economisch

IKEA Nederland is met Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (W.I.M.) een nieuwe cao overeengekomen voor alle ruim 6.000 medewerkers in Nederland. De cao heeft een looptijd van 24 maanden en gaat met terugwerkende kracht in per 1 oktober 2018.


De partijen zijn een gemiddelde loonstijging van 5,4% over de gehele periode overeengekomen. Ook zijn er afspraken gemaakt over toeslagen en maatregelen die zijn gericht op verlaging van de werkdruk. W.I.M. had het eindbod van IKEA voorgelegd aan haar leden. Die zijn - met 85% - in grote meerderheid akkoord gegaan met het voorstel.

"Het was onze inzet om de collectieve arbeidsvoorwaarden toekomstbestendiger te maken en daar zijn we samen met W.I.M. goed in geslaagd," zegt Jelle Visser, cao-onderhandelaar namens IKEA. "Er ligt nu een goed arbeidsvoorwaardenpakket dat recht doet aan de inzet van alle medewerkers en tegelijkertijd rekening houdt met de actuele ontwikkelingen in het veranderende retaillandschap. We hadden graag gezien dat ook FNV Handel deze koers zou onderschrijven. Zij hebben echter bij ons aangegeven het eindbod onvoldoende te vinden, en sluiten zich niet aan bij deze cao." 

 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing