Return on Investment voor consumenten en bedrijven

31-07-2021 (13:03) - Economisch

Zakelijk lenen hoort bij een gezonde bedrijfsvoering. Het eigen vermogen blijft intact en met het vreemd vermogen heb je de intentie om te groeien. Als de zakelijke lening leidt tot een hogere winstverwachting dan kunnen de kosten probleemloos gedragen worden. In feite gaat het om de Return On Investment.
 

ROI berekening

De ROI is een berekening die gemaakt wordt om het rendement van een lening inzichtelijk te maken. Als een voorraad gefinancierd wordt tegen de inkoopprijs dan levert dit bij verkoop een rendement op. De verkoopprijs van de voorraad is de waarde van de te verwachten opbrengsten. Het rendement is dan de verkoopprijs minus de lening en de kosten van het krediet.
 

Aflossing

Er zijn wel afwegingen die een ondernemer moet maken. Niet alleen de rente en de kosten van de lening spelen een rol, maar ook de aflostermijn. De aflossing dient synchroon te lopen met de omloopsnelheid van de voorraad. Voor de meeste ondernemers betekent dit een maximale looptijd van 12 maanden of korter. Kledingzaken hebben te maken met vier seizoenen per jaar.
 

Besteding lening

De besteding van een zakelijke krediet of lening bepaalt in hoge mate de rendementsberekening. Het aanschaffen van een bedrijfsmiddel zoals een auto heeft geen direct gevolg voor een verbetering van de omzet. Daar tegenover staat het bedrijfsmiddel op de balans en wordt er maandelijks afgeschreven in verband met de waardevermindering. Wordt de auto in vijf jaar afgeschreven met een eventuele restwaarde dan dient de lening deze termijn te volgen.
 

Voorwaarden lening

Voor de ondernemer is belangrijk te weten aan welke voorwaarden er voldaan moet worden. Naast de formele criteria is dat in feite een boekenonderzoek over een afgelopen periode. Niet elke zakelijke kredietverstrekker hanteert dezelfde regels. Banken hebben de code om minimaal drie jaar terug te kijken en vervolgens een omzetprognose te verzoeken over de komende periode. Andere kredietverstrekkers kijken vooral naar de cashflow aan de hand van bankafschriften.
 

Door de corona zijn sommige ondernemers hard getroffen zoals de horeca, detailhandel en evenementenbranche. Kredietverstrekkers beoordelen deze sectoren als risicovoller waardoor ze een hogere rente berekenen of zelfs een lening afwijzen. Het is voor een ondernemer goed om te weten of zij tot een branche behoort met een specifiek risico. 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing