Sterke daling prijzen tech producten in afgelopen vijf jaar

10-04-2018 (09:00) - Economisch

Met de aantrekkende economie en een gemiddelde inflatie van iets meer dan 1% per jaar sinds 2012 zijn prijsstijgingen over het algemeen voor consumenten een stuk gebruikelijker dan prijsverlagingen. Toch zijn er producten die in de afgelopen vijf jaar structureel of slechts recentelijk daalden in prijs. De grootste uitschieters hierin zijn technologische producten als mobiele telefoons (-35%) en hoortoestellen (-40%). 


Vooral het verzenden van pakketten en post (+44%), tabak (+24%), maar ook kranten, boeken en schrijfwaren (+15%) werden flink duurder. Dit blijkt uit onderzoek van strategie- en marketing adviesbureau Simon-Kucher & Partners, op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS.


Onno Oldeman, Managing Partner bij Simon-Kucher & Partners: “In brede zin zien we digitalisering, globalisering, verandering in wetgeving en vergrijzing als belangrijke trends achter de fluctuaties in deze categorieën. Hierdoor komen verdienmodellen bij bedrijven onder druk te staan en moeten zij zich opnieuw uitvinden om zich te wapenen tegen veranderende marktomstandigheden en een toekomst te verzekeren.”  


Groei goedkope alternatieven drukken prijzen

Ondanks dat nieuwe modellen van Apple en Samsung tegen een steeds hoger prijspunt in de markt worden gezet, zijn de prijzen van mobiele telefoons de afgelopen vijf jaar sterk gedaald. Dit is hoofdzakelijk toe te wijzen aan het feit dat slechts een kleine groep deze nieuwe modellen aanschaft en er veel mensen zijn die andere keuzes maken. Dit is uit te splitsen in drie oorzaken:


1. Goedkopere alternatieven

Het aantal smartphones en marktaandeel van bedrijven als Huawei en Motorola bleef in 2017 flink groeien. De groeiende prijs/kwaliteit verhouding van deze merken slaat duidelijk aan bij de Nederlandse consument, hetgeen de gemiddelde prijs per smartphone in de markt drukt.


2. Rek uit innovaties en productontwikkeling

Waar eerder nieuwe innovaties gelijk liepen aan nieuwe toestellen, lijkt momenteel de rek er enigszins uit. Echte technologische innovaties op het gebied van mobiele telefoons komt steeds minder voor. Denk bijvoorbeeld aan de camerakwaliteit, waardoor de klant minder geneigd is extra te betalen voor het nieuwste model wat vaak hoger geprijsd is.


3. Nieuwe regelgeving voor abonnementen

Tenslotte is de Nederlandse regelgeving sinds 1 mei 2017 veranderd en krijgen consumenten die een telefoonabonnement met een smartphone op afbetaling of een lening van meer dan 250 euro nemen, een BKR registratie. De consument wordt hierbij verplicht gesteld te bewijzen of hij kredietwaardig is. Deze ontwikkeling kan de consument afschrikken om te kiezen voor abonnementen met duurdere smartphones.


Gehoorapparaten 40 procent goedkoper

Naar verwachting gaat het aantal mensen met gehoorstoornissen tussen 2015 en 2040 met 48 procent stijgen. Tegelijkertijd zijn gehoorapparaten de afgelopen vijf jaar 40 procent goedkoper geworden. Deze prijsdaling is toe te schrijven aan twee oorzaken.


1. Nieuwe toetreders versterken concurrentie met nieuwe propositie

De afgelopen jaren hebben partijen die hun oorsprong hebben als opticiens de markt van audiciens betreden. Het meest in het oog springende marketingconcept is de vergoeding van de eigen bijdrage van de consument door de hoorspecialist.

Een rekenvoorbeeld: stel een toestel kost 400 euro, hiervan is de eigen bijdrage 100 euro en wordt 300 euro vergoed door de zorgverzekeraar. In dit geval legt de hoorspecialist de 100 euro bij en betaalt de consument niets onderaan de streep.


2. Vooral duurdere modellen worden niet vergoed door zorgverzekeraars

Sinds 2013 bemoeien zorgverzekeraars zich met de inkoop van gehoorapparaten en ondersteunende diensten. De vergoedingen verschillen per verzekeraar,  het aanbod is beperkter en de vergoeding is 75 procent. De resterende 25 procent komt voor eigen rekening. Hierbij is het opvallend dat het prijsverschil voor een consument tussen toestellen die wel of geen vergoeding krijgen groot is op de vergelijkingssites. Van ongeveer 150-200 euro na vergoeding voor een vergoed toestel, tot 1000-1500 euro zonder vergoeding. Door de verschillende vergoedingen van verzekeraars is het voor consumenten veel aantrekkelijker om een goedkoper toestel met vergoeding aan te schaffen in plaats van een duurdere zonder.

 

Tijdschriften, boeken en schrijfwaren stijgen met 15 procent

Informatie wordt in toenemende mate online verkregen. Nieuws wordt gedeeld via (gratis) websites, social media en grote fora als reddit maken gespecialiseerde bladen minder aantrekkelijk. Dit heeft een sterk negatief effect op het aantal lezers en de oplage. Deze trend is in brede zin in de mediasector terug te vinden. De betalingsbereidheid voor nieuws en geschreven media is dalende en wordt gelezen door een steeds kleinere doelgroep, vooral gedreven door de bredere beschikbaarheid van alternatieven.


1. Sterke daling van volume bij tijdschriften, stijgende prijzen om omzet overeind te houden

Het aantal tijdschriftlezers is tussen 2011 en 2016 met 30 procent afgenomen. Daarbij is de jaaroplage van tijdschriften tussen 2012 en 2017 gedaald met 22 procent, en van dagbladen zelfs 30 procent. Hier zien we een sterke daling in volumes in de markt en minder lezers voor deze media. Vaak gedreven door toenemende beschikbaarheid van alternatieven. Om de afnemende volumes op te vangen stijgen prijzen om de bladen kostendekkend te houden. In brede zin is de mediasector bezig om zich opnieuw uit te vinden en toekomstvaste businessmodellen uit te werken.


2. Vooral top 100 bestsellers duurder geworden

Het afgelopen decennium liep het lezen in de vrije tijd verder terug. In 2006 las 90 procent van de Nederlanders minstens tien minuten in de week; in 2016 was dit 72 procent. Opvallend is dat de top 100 bestsellers per jaar met 13 procent in prijs is gestegen in de afgelopen vijf jaar. Daarbij moet wel worden aangegeven dat het aantal boeken stijgt en hierdoor de invloed van de top 100 boeken in 2017 licht lager is geworden (12,3%) ten opzichte van 2012 (13,8%).


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing