Waarom juist nu investeren in organisatieontwikkeling belangrijk is

12-10-2020 (12:25) - Economisch

Een organisatie of bedrijf staat niet stil, maar is aan verandering onderhevig. De ontwikkelingen variëren van interne factoren, zoals uitbreiding van werkzaamheden tot externe factoren. Bijvoorbeeld als het gaat om de verandering van wet- en regelgeving die binnen de organisatie tot veranderingen leidt. Het is in deze tijd zowel voor organisaties als bedrijven belangrijk om in organisatieontwikkeling te investeren. Vooral als het gaat om het veranderen naar een gewenste situatie met aandacht voor menselijk gedrag. Of als het gaat om het uitbreiden van kennis om werkzaamheden uit te voeren.
 

Verandermanagement

Veranderingen in organisaties hebben invloed op het menselijk gedrag. Bij de toepassing van organisatieontwikkeling is het van belang om medewerkers bij de veranderingen te betrekken. Door dit vroegtijdig te doen, is er sprake van het vergroten van het draagvlak. Medewerkers krijgen op die manier meer begrip voor de ontwikkelingen. Het is in dat kader van belang om op een goede manier verandermanagement toe te passen. Dat is onder meer mogelijk door duidelijk te communiceren en informatie te verstrekken. De medewerkers op een afdeling P&O dienen in dat kader over specifieke kennis en vaardigheden te beschikken. Een HRM opleiding biedt daarvoor een uitstekende basis. Ook omdat een dergelijke opleiding in kennis voorziet om meer als strategische partner op te treden voor het management en het bestuur.
 

Voorbereiding op veranderingen

Overheidsorganisaties krijgen regelmatig met veranderingen te maken. In dat kader is het eveneens van belang om aandacht te besteden aan de invloed van veranderende wetgeving. Door te investeren in organisatieontwikkeling zijn medewerkers op tijd voorbereid voor wijzigingen in de wetgeving. Een voorbeeld daarvan is een opleiding omgevingswet die anticipeert op de veranderingen in 2022. Dat is het jaar, waarin naar verwachting de nieuwe Omgevingswet ingaat. Door nu al te investeren in de komende ontwikkelingen is het mogelijk om in de toekomst daar moeiteloos op te anticiperen.
 

Succesvolle organisatieverandering

De organisatieontwikkeling is een breed begrip en op allerlei veranderingen van toepassing. De investering in organisatieontwikkeling zorgt ervoor dat een verandering op een succesvolle manier wordt doorgevoerd. Het is daarbij van belang dat alle betrokkenen meegaan in de verandering. In bedrijven en organisaties is het daarom belangrijk de juiste expertise in huis te hebben om dat doel te bereiken. Een groot deel van veranderprocessen die niet succesvol zijn doorlopen, komen namelijk voort uit het gebrek aan expertise. Daarom is het juist zo van belang om nu te investeren in organisatieontwikkeling.
 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing