De belangrijkste motivationele trends voor merken, identiteit en design 2021-2024 ontrafeld

De belangrijkste motivationele trends voor merken, identiteit en design 2021-2024 ontrafeld

06-12-2021 (10:53) - Marketing

Mountain heeft recent een trendview ontwikkeld over de grotere motivationele bewegingen van mensen in Europa voor de periode 2021-2024 en hoe merken hier op verschillende niveaus mee om kunnen gaan. In totaal heeft Mountain meer dan 230 subtrends geanalyseerd die op basis van eindwaarden modellen zijn teruggebracht naar 11 motivationele clusters. 
 

recap

We blijven sterk sociaal georiënteerd, maar we zijn ook veel meer versnipperd in ons denken en doen dan de afgelopen jaren. Mensen willen meer verbonden zijn en zoeken vertrouwen. Ze verwachten van merken dat zij goed begrijpen wat de nieuwe generatie purpose in de praktijk inhoudt en dat de mentaliteit misschien wel belangrijker is dan het merk. De herstructurering van de basis zet op alle fronten door. Kleine communities met zielsverwanten weten elkaar steeds meer te vinden en verduurzaming zorgt voor nieuwe categoriecodes en de manier waarop we leven en werken. We streven er verder naar om maximale functionele en emotionele waarde te halen uit elk moment van oriëntatie, aankoop en gebruik van producten en diensten. Eco-consumentisme en kwalitatieve transparantie gaan ook steeds meer hand in hand. Van corporate ambities, merkproposities tot dagelijkse producten. Merken moeten ook steeds meer gaan acteren op basis identiteit marketing 2.0. Van betekenis zijn is daarbij een randvoorwaarde, want de echte winst wordt vooral behaald door de wijze waarop je je als merk maatschappelijk manifesteert en de manier waarop je daarbij instant herkenbaar bent.

Strategisch marketeers en managers kunnen voor het volledige rapport van de Mountain Motivationele Trendview 2021-2024 contact opnemen met Rik Keessen: rik@mountain.nl 
 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch