Adverteren in vertrouwde mediaomgeving verhoogt merkvoorkeur

12-07-2018 (21:18) - Media

Nieuw onderzoek toont overtuigend aan dat het gepercipieerde vertrouwen in een advertentieplatform het effect van reclame positief beïnvloedt. Reclame op websites die betrouwbaar worden geacht scoren hoger op merkvoorkeur. Dit effect is ruim 50 procent hoger dan bij platformen die als onbetrouwbaar worden gezien.

van reclame positief beïnvloedt. Reclame op websites die betrouwbaar worden geacht scoren hoger op merkvoorkeur. Dit effect is ruim 50 procent hoger dan bij platformen die als onbetrouwbaar worden gezien.
 

IPG Mediabrands Marketing Sciences en Sanoma hebben in 2017 en 2018 een serie onderzoeken uitgevoerd naar vertrouwen in media. In de meest recente studie, afgelopen maand uitgevoerd in samenwerking met neuromarketing onderzoeksbureau Alpha.One, bekeken 2.398 respondenten advertenties op verschillende websites, waarna hun onbewuste merkassociaties werden gemeten met een 'impliciete associatietest' (IAT). 
 

Gepercipieerde betrouwbaarheid in overweging nemen

Duidelijk is dat het vertrouwen in een mediaplatform een belangrijke factor is voor het succes van reclame op dat platform. De onderzoekers adviseren daarom om de gepercipieerde betrouwbaarheid van een mediaomgeving in overweging te nemen bij mediaplanning. 
Bij het op waarde schatten van een advertentie, wegen consumenten het vertrouwen dat zij hebben in een platform mee. Wanneer de omgeving betrouwbaar is zijn de positieve effecten van de advertentie op merkvoorkeur significant groter. Dus niet alleen het aantal views is belangrijk, maar ook de betrouwbaarheid van het platform waarop je adverteert.
 
 
Menno van der Steen (IPG Mediabrands): "Het afnemend vertrouwen in media, politiek en bedrijfsleven is een veel besproken onderwerp in een wereld met fake news, Cambridge Analytica en Trump. Vandaar dat wij de invloed hiervan op de impact van reclame wilden meten zodat wij hiermee rekening kunnen gaan houden in campagne en media strategieën."
 
 
 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch