Sanoma en RAI Amsterdam meten wat beursbezoekers ‘triggert’

06-10-2017 (11:00) - Media

Wat ziet en raakt een bezoeker tijdens een event? Dat testen RAI Amsterdam en Sanoma deze week tijdens de vt wonen&designbeurs (3 t/m 8 oktober 2017). Door middel van o.a. eye tracking en galvanic skin response (GSR) wordt op innovatieve wijze onderzocht hoe een event wordt beleefd. De gebruikte onderzoeksmethoden zijn nieuw in beurzenland.


ROI

Tijdens de vt wonen&designbeurs krijgt een geselecteerd aantal bezoekers een speciale bril op en een klein kastje om hun pols. Met de bril wordt gemeten waar je naar kijkt en met het kastje wordt de huidgeleiding gemeten. Zo wordt met eye tracking en galvanic skin response (GSR) specifiek gekeken in hoeverre je geraakt wordt of opgewonden raakt door datgene wat je ziet en wat dit met de eventbeleving doet. In het tweede onderdeel van het onderzoek wordt op enkele stands door middel van wifi gemeten hoeveel personen er op de stands komen. Dit innovatieve onderzoek geeft een eerste aanzet om op een andere manier inzicht te verkrijgen in de ROI van een beurs.


Het onderzoek op de vt wonen&designbeurs is onderdeel van een groter onderzoek naar de impact van evenementen dat Sanoma in 2016 is gestart. Onderzoeksbureau Validators voert in opdracht van Sanoma en RAI Amsterdam het onderzoek uit. Eind dit jaar worden de onderzoeksresultaten bekend gemaakt.

 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch