Vriendschap tijdens COVID-19: Snap brengt rapport uit over veranderingen in vriendschapsrelaties

Vriendschap tijdens COVID-19: Snap brengt rapport uit over veranderingen in vriendschapsrelaties

28-10-2020 (13:48) - Media

Snap Inc. brengt vandaag zijn tweede Friendship Report uit, een onderzoek waarvoor 30.000 mensen in zestien landen zijn geïnterviewd om te onderzoeken hoe de COVID-19-pandemie en andere levensgebeurtenissen vriendschap hebben beïnvloed. Wereldwijd hebben 17 experts op het gebied van vriendschap bijgedragen aan het rapport.
 
Een paar opvallende highlights:
COVID heeft ons dichter bij elkaar gebracht, maar sommigen van ons ook een eenzaam gevoel gegeven.
Vrienden zijn een heel belangrijk middel tegen eenzaamheid en over het algemeen maken we onze beste vrienden al in onze kindertijd; gemiddeld kennen we onze beste vrienden al minstens de helft van ons leven.
De meesten van ons hebben het contact met een goede vriend die we van kinds af aan kennen verloren, en de meerderheid wil die band weer aantrekken.
 
Hoewel de meesten van ons beter verbonden blijven via digitale communicatiekanalen, moeten we nog steeds onze vriendschapsvaardigheden ontwikkelen om te leren hoe we vriendschappen op afstand kunnen onderhouden en weer contact kunnen opnemen als we het contact verliezen.
Experts van over de hele wereld hebben advies en tips gegeven over hoe je dit kunt doen. Snap heeft ook een nieuwe Friendship Time Capsule gemaakt om Snapchatters te helpen hun vriendschappen te vieren.
 

De impact van COVID-19

Zes maanden geleden voerde een groot deel van de wereld maatregelen in om het coronavirus tegen te gaan, met als gevolg dat vrienden genoodzaakt zijn om nieuwe manieren te vinden om verbonden te blijven. De langetermijneffecten hiervan op vriendschappen beginnen nu pas duidelijk te worden.
 
Bijna een kwart van de Nederlandse ondervraagden (23%) zegt namelijk dat COVID invloed heeft op hun vriendschappen, waarvan meer dan de helft (54%) zich minder close voelt met hun vrienden dan eerst. Meer dan een derde (36%) is van mening dat het in deze tijd meer moeite kost om vriendschappen te onderhouden.
Dat digitale communicatie in deze periode belangrijk is om contact met elkaar te houden is duidelijk: voor 93% van de 30.000 wereldwijde ondervraagden zijn digitale communicatiemiddelen essentieel om met elkaar in contact te blijven tijdens de coronacrisis. Meer dan de helft van de Nederlandse vrienden (51%) heeft nu meer digitaal contact met elkaar dan eerst en voor velen (30%) zijn die gesprekken zelfs diepgaander dan eerst.
Laavanya Kathiravelu, die vriendschap en migratie bestudeert, vertelt dat "hoewel vriendschappen nog steeds worden onderhouden via apps, telefoontjes en andere vormen van communicatie, de fysieke afstand toch voor velen in de weg staat van een vriendschap."
 
Hoewel het contact met vrienden voor velen is toegenomen, heeft COVID-19 bij sommigen in Nederland ook tot eenzaamheid geleid. 1 op de 5 ondervraagden zegt zich eenzaam te voelen sinds het begin van de coronacrisis (19%) en wereldwijd is dit zelfs 66%. Er is onverminderd behoefte aan contact: 34% van de Nederlandse ondervraagden zou willen dat vrienden vaker contact met hen opnemen.
 
Visuele communicatie is belangrijk om, in een tijd waarin je niet altijd met elkaar kunt afspreken, je toch verbonden te voelen met elkaar. Dit zou dan ook kunnen verklaren waarom er een duidelijk verschil is tussen Snapchatters die vaak visueel communiceren - en niet-Snapchatters: over het algemeen voelen de wereldwijd ondervraagde Snapchatters zich tijdens de pandemie meer verbonden met vrienden (54% Snapchatters vs 39% niet-Snapchatters).
 
Vriendschapsonderzoeker Donya Alinejad beschrijft het belang van visuele communicatie als het creëren van 'co-aanwezigheid', wat resulteert in “een gevoel van samenzijn terwijl je op fysieke afstand van elkaar bent.”' Het gevoel hebben dat we echt samen zijn, is belangrijk “om een ??hele reeks redenen,” zegt Alinejad, vooral “voor degenen die emotionele steun nodig hebben.”
 
Het voordeel is dat, nu sommigen door de pandemie in een sociaal isolement kunnen raken, mensen het nog belangrijker vinden om contact op te nemen met degenen om wie ze geven. Bijna 1 op de 3 mensen maakt een bewuste keuze om contact op te nemen met vrienden die ze al een tijdje niet hebben gesproken (27%).
 

Vriendschappen een nieuw leven inblazen

Vorig jaar kwam uit Snap's Friendship Report dat vriendschappen, vooral die uit de kindertijd, een enorme impact hebben op geluk en welzijn. Het was dus verrassend om dit jaar te zien dat wereldwijd 79% van ons het contact met een goede vriend heeft verloren. Tegelijkertijd zegt 66% dat ze hun vriendschapsrelatie weer nieuw leven zouden willen inblazen. In Nederland zijn die cijfers net anders: respectievelijk 81% en 64%.
 
En over het algemeen reageerden we positief als een van onze beste vrienden opnieuw contact opnam, waarbij de meeste mensen blij verrast waren (36%) of opgetogen (29%), terwijl een minderheid zich ongemakkelijk (14%) of achterdochtig zou voelen (6%).
 
Hoe vinden we onze weg terug naar goede vrienden? Ruim tweederde van de wereldwijd ondervraagden (67%) geeft er de voorkeur aan om opnieuw digitaal contact te zoeken, maar slechts ongeveer de helft van de mensen zou weten hoe ze de eerste stap moeten zetten (54%). Het eerste dat mensen naar hun vrienden zouden willen sturen, is een foto van hen samen (42%), waarbij de nummer twee een foto is met een gedeelde herinnering (40%). Humor scoort ook hoog; een derde denkt dat het sturen van een grappige meme of GIF de beste manier is om een ??gesprek te beginnen (31%).
Meer dan een derde (35%) zou graag tools willen gebruiken om te helpen communiceren, vooral in moeilijke situaties, zoals weer in contact komen.
 

Friendship Time Capsule

Als directe reactie op deze bevindingen heeft Snap de Friendship Time Capsule gelanceerd, een gezamenlijke fotocollage waarmee Snapchatters samen met een vriend of vriendin een nieuwe gedeelde herinnering kunnen creëren. Met deze Time Capsule kunnen gebruikers een selfie nemen en die naar een vriend sturen, die vervolgens hetzelfde doet. Snap gebruikt dan zogeheten ‘machine learning’ om te laten zien hoe het duo er door de jaren heen uit zal zien als de vriendschap zich voortzet. Deze tool is bedoeld om Snapchatters te helpen laten zien dat ze om vrienden geven wanneer ze niet samen kunnen zijn, of om te helpen om weer in contact te komen met een goede vriend.
 
Zangeres Maan probeerde de nieuwe Friendship Time Capsule alvast uit met haar vriendin Luna en zegt over de rol van vriendschappen in haar leven: “Vrienden zijn de basis van wat ik doe en wie ik ben, zonder hen zou mijn wereld er totaal anders uitzien. Vrienden zijn altijd heel belangrijk en vooral in deze tijden dus we houden online veel contact. Overal waar ik naartoe ga draag ik ze bij mij.” 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch