Way to Zero: Volkswagen roadmap naar klimaatsneutraliteit

Way to Zero: Volkswagen roadmap naar klimaatsneutraliteit

29-04-2021 (12:27) - Sustainable

Volkswagen geeft tijdens de eerste Way to Zero-conventie details vrij over de plannen om uiterlijk in 2050 netto CO2-neutraal te zijn. Een nieuwe tussentijdse mijlpaal is de beoogde vermindering van de CO2-uitstoot per auto in Europa tegen 2030 met 40 procent. Dit is aanzienlijk beter dan de eerdere doelstelling van de Groep van 30 procent. Als gevolg hiervan gaat een gemiddelde Volkswagen naar verwachting zo’n 17 ton minder CO2 uitstoten. Naast het versnellen van de transitie naar e-mobiliteit, wordt ook de productie, de toeleveringsketen en de exploitatie van elektrische auto's netto CO2-neutraal gemaakt.
 
Volkswagen ondersteunt de bouw van windmolenparken en zonnecentrales. De sleutelfactor bij het bereiken van CO2-neutrale e-mobiliteit is het consistent opladen van elektrische auto’s met groene stroom. Dit alleen al zou de CO2-uitstoot met bijna de helft verminderen in vergelijking met de standaard elektriciteitsmix binnen de EU. Volkswagen biedt zijn klanten vandaag al groene stroom aan via thuisladen of onderweg via de snellaadstations van IONITY. Volkswagen is de eerste autofabrikant die rechtstreeks en op grote schaal de uitbreiding van hernieuwbare energie ondersteunt.
 

Groene energie

Volkswagen heeft al met energiebedrijf RWE contracten afgesloten voor de eerste projecten. In Duitsland ondersteunt Volkswagen de bouw van een zonnecentrale met een totale capaciteit van 170 miljoen kilowattuur per jaar. Ook werkt Volkswagen aan het koolstofarm maken van zowel de productie als de toeleveringsketen. Nu al is de elektriciteit die op alle Europese productielocaties wordt gebruikt, afkomstig van hernieuwbare bronnen. Het autobedrijf schakelt nog dit jaar over op andere duurzame componenten die worden toegepast in de modellen van de ID. Family. Voorbeelden zijn batterijbehuizingen, velgen van groen aluminium en emissiearme banden. Bij nieuwe voertuigprojecten gaat Volkswagen van CO2-uitstoot een belangrijk criterium maken bij het gunnen van contracten aan leveranciers. Dit geldt ook voor de interne toeleveranciers zoals Volkswagen Group Components. Zo worden de tijdens de Power Day aangekondigde gigafabrieken voor batterijcelproductie volledig van groene stroom voorzien. Het systematisch recyclen van batterijen, waarmee in de toekomst meer dan 90 procent van de grondstoffen kan worden hergebruikt, gaat een verdere bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. De eerste recyclingfaciliteit van Volkswagen Group Components draait al in Salzgitter.
 

Versnelling van elektrisch offensief

Een belangrijk onderdeel van Way to Zero is de nieuwe ACCELERATE-strategie waarmee Volkswagen het elektrische offensief wil versnellen. Het doel is de volledige elektrificatie van het nieuwe wagenpark. Tegen 2030 zal ten minste 70 procent van alle verkochte Volkswagens in Europa volledig elektrisch zijn. De ambities liggen hoger dan die van EU Green Deal. In Noord-Amerika en China moet het aandeel van elektrische auto’s in de verkoopmix tegen die tijd minimaal 50 procent zijn.