BMW Group stelt gedragscode op voor gebruik kunstmatige intelligentie

BMW Group stelt gedragscode op voor gebruik kunstmatige intelligentie

12-10-2020 (10:43) - Tech

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) is een centraal element van het digitale verwerkingsproces bij BMW Group. In de gehele keten wordt nu al gebruik gemaakt van AI om zo toegevoegde waarde te creëren voor klanten, producten, medewerkers en processen.


Het gebruik van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) is een centraal element van het digitale verwerkingsproces bij BMW Group. In de hele keten wordt nu al gebruik gemaakt van AI om zo toegevoegde waarde te creëren voor klanten, producten, medewerkers en processen.

 
Voortbouwend op de fundamentele vereisten die de EU heeft opgesteld voor betrouwbare AI, heeft BMW Group zeven basisprincipes opgesteld voor het gebruik van AI binnen de organisatie. Deze principes worden continu verfijnd en aangepast wanneer dat nodig is voor de brede toepassing van AI binnen alle afdelingen van de organisatie. Op deze manier maakt BMW Group de weg vrij voor uitvoerig gebruik van AI en een beter bewustzijn bij de medewerkers voor de gevoeligheid die komt kijken bij het werken met AI-technologieën.
 
De zeven principes voor de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie bij BMW Group:

Menselijke keuzevrijheid en overzicht
De BMW Group past passende menselijke controle toe op de beslissingen die door AI-toepassingen worden gemaakt. Hierbij kijkt de organisatie ook naar de manieren waarop de mens beslissingen van het algoritme kan overrulen.
 
Technische robuustheid en veiligheid
Het doel van BMW Group is om robuuste AI-toepassingen te ontwikkelen en toe te zien op de daarbij horende veiligheidsstandaarden die zijn opgesteld om het risico op onbedoelde gevolgen en fouten te beperken.
 
Privacy en gegevensbeheer
De BMW Group breidt zijn state-of-the-art maatregelen voor de privacybescherming en veiligheid van gegevens verder uit met maatregelen voor de opslag en verwerking in AI-toepassingen.
 
Transparantie
Het doel van BMW Group is om de toepassing van AI altijd uit te kunnen leggen en om open communicatie toe te passen wanneer dergelijke technologieën worden gebruikt.
 
Diversiteit, geen discriminatie en eerlijkheid
De BMW Group respecteert de menselijke waardigheid en streeft er daarom naar om eerlijke AI-toepassingen te ontwikkelen. Daarbij hoort ook dat wordt voorkomen dat AI-toepassingen deze waarden niet opvolgen.
 
Milieu en maatschappelijk welzijn
De BMW Group is toegewijd aan het ontwikkelen en gebruiken van AI-toepassingen die het welzijn van klanten, medewerkers en partners verhogen. Dat is in lijn met de doelstellingen van BMW Group op gebied van mensenrechten en duurzaamheid, waaronder milieubescherming en de beperking van klimaatverandering.
 
Verantwoording
De AI-toepassingen van BMW Group moeten op een verantwoorde manier worden geïmplementeerd. BMW Group zal risico’s identificeren, beoordelen, rapporteren en verkleinen in overeenstemming met een goed ondernemingsbestuur.

 

 

 
De video wordt geladen, een moment...duurt het te lang, refresh dan even.