Nederlandse startup Soverin maakt e-mailverbindingen AVG-proof

26-11-2018 (08:49) - Tech

De startup Soverin gaat als eerste Nederlandse publieke e-mailprovider zijn e-mailverbindingen volledig versleutelen. Daarmee weet degene die zijn mails via Soverin verstuurt zeker dat de privacy van de berichten gegarandeerd is. Ook voldoen gebruikers zo aan de eisen voor informatie-beveiliging die worden gesteld door de AVG. 
 

Op dit moment versturen providers niet alle e-mails via een versleutelde verbinding. Het probleem ontstaat wanneer de ontvangende partij geen versleuteling ondersteunt. Providers versturen de mail dan toch, maar over een verbinding zonder versleuteling. Soverin heeft daarom een wijziging doorgevoerd in het uitgaande e-mailverkeer om dit tegen te gaan. Als eerste publieke e-mailprovider verstuurt Soverin e-mails van haar gebruikers nooit meer via een onversleutelde verbinding aan andere e-mailproviders.
 

veilig versturen

Het mailen via een veilige versleutelde verbinding is erg belangrijk, aldus Diana Krieger, directeur van Soverin. “Je weet dan zeker dat jouw mails altijd veilig verstuurd worden en niet in handen kunnen komen van de verkeerde mensen. Mensen sturen al snel gevoelige informatie al realiseert niet iedereen dat. Denk aan mailtjes over je gezondheid, de offerte van je hypotheek of even dat belangrijke beleidsstuk van je werk. Je wilt toch niet dat dit mogelijk in verkeerde handen komt?”
 

persoonsgegevens

Om die reden stelt ook de AVG strenge eisen aan het e-mailverkeer. Volgens de nieuwe privacywetgeving die dit jaar is ingegaan, heeft de verzender de plicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen voor het beschermen van persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat persoonsgegevens niet meer zomaar onversleuteld verstuurd mogen worden. Krieger: “Met onze aanpassingen voldoen wij hier volledig aan, zodat onze gebruikers zich verzekerd voelen dat ze op dit vlak AVG-proof zijn.”
 

ondersteuning

 
Om te zorgen dat alle providers het versleutelde verkeer van Soverin kunnen ontvangen, gaat de Nederlandse startup in gesprek met providers die nu geen gebruik maken van versleutelde verbindingen (een klein percentage). Soverin biedt waar nodig ondersteuning aan om de systemen van de andere providers zo aan te passen dat deze ook de mails van Soverin kunnen ontvangen.