Elma Media en IVRM Reputatie starten samenwerking

08-06-2020 (09:38) - Toeleveranciers

Elma Media en IVRM Reputatie zijn een samenwerking aangegaan om branche- en beroepsverenigingen te ondersteunen bij de belangenbehartiging van hun leden. Aanleiding voor de samenwerking is de toegenomen noodzaak die branche- en beroepsorganisaties ervaren om hun gidsrol te pakken, nu veel bedrijven en hele beroepsgroepen in zwaar weer verkeren.
 
De samenwerking tussen Elma Media en IVRM Reputatie moet eraan bijdragen dat branche- en beroepsorganisaties zichtbaar en in gesprek zijn met uiteenlopende stakeholders.

Elma Media en IVRM Reputatie kiezen voor een partnerschap, waarbij ze branche- en beroepsverenigingen over de volle breedte en met de juiste expertise adviseren over hun communicatiestrategie en de uitvoering daarvan. Denk hierbij aan positioneringsvraagstukken, wervingscampagnes, de ontwikkeling van communicatiemiddelen, stakeholdermanagement of het op stelselmatige basis genereren van persaandacht.