FIT Business Monitor gepubliceerd

13-06-2017 (11:12) - Toeleveranciers

De belangrijkste uitkomst van de FIT Business Monitor is dat tweederde van de ondernemers en managers in Nederland innovatie en productontwikkeling als veruit de belangrijkste uitdaging voor de komende tijd zien. De klant moet hierin een grote rol spelen. 

De FIT Business Monitor is een gezamenlijk jaarlijks onderzoek van Finext, Improved Corporate Finance en The Review Group onder 3.000 ondernemers en managers. Ongeveer de helft van deze 3.000 mensen zijn van mening dat het opleiden van het personeel om veranderingen het hoofd te bieden, op het prioriteitenlijstje thuishoort. Daarnaast wordt het aangaan van samenwerkingsverbanden aangegeven als belangrijk speerpunt. 
 
Meer dan de helft (55%) van de ondernemers is van plan om veel vernieuwing en uitdagingen te integreren in het businessplan, teneinde de juiste verandering teweeg te brengen. Eén op de vijf heeft hiervoor een externe adviseur ingeschakeld. De monitor wilde ook graag toetsen wat de belangrijkste thema’s zijn. Thema’s die veel ondernemers bezighouden zijn duurzame economie (37%) en digitalisering/robotisering (35%), terwijl bijvoorbeeld de wet DBA (16%) en het presidentschap van Trump (7%) de gemoederen minder bezighouden.