Meer aandacht voor mantelzorg bij Nederlandse bedrijven

04-01-2018 (10:13) - Toeleveranciers

Een mooie positieve noot aan het begin van het nieuwe jaar: steeds meer Nederlandse bedrijven erkennen het belang van goede mantelzorg. Stichting Werk&Mantelzorg heeft in het afgelopen jaar aan 100 organisaties de eervolle vermelding Wij werken mantelzorgvriendelijk uitgereikt. 

 
Dit is aanzienlijk meer dan de voorgaande jaren, een groei van 200%. In totaal zijn er nu 275 bedrijven en gemeenten die zichzelf mantelzorgvriendelijk mogen noemen. Deze werkgevers houden een goede balans tussen werk en mantelzorg in stand.
 

productievere werknemers

Hier profiteren de werkgevers zelf ook weer van, benadrukt Liesbeth Hoogendijk van Stichting Werk&Mantelzorg: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat een goede balans tussen werk en mantelzorg zorgt voor productieve, vitale en betrokken werknemers en evenwichtige, zorgende naasten.’ De stichting die in 2010 is opgericht, richt zich met name op agendering, bewustwording en ondersteuning van werkgevers. Door de korte lijntjes met vakbonden, gemeenten en ministeries, probeert de stichting ook op beleidsmatig niveau beweging te krijgen rond werk en mantelzorg.
 

aanmoediging

Onderdeel van deze missie is het uitreiken van de erkenning Wij werken mantelzorgvriendelijk. Het is geen keurmerk, maar meer een aanmoediging voor bedrijven. De toekenning ervan betekent dat is vastgesteld dat de organisatie inziet hoe belangrijk het is dat haar medewerkers hun werk kunnen combineren met mantelzorg en dat daarvoor ook de mogelijkheden worden geboden. In het afgelopen jaar kregen onder andere de Haagse Hogeschool en de gemeente Medemblik de Erkenning overhandigd.