Privacyboetes op de loer voor grote organisaties

28-02-2017 (13:03) - Toeleveranciers

Directeur Diana Janssen van DDMA luidt de noodklok: ‘De tijd van praten en oriënteren is voorbij.’ Het gaat om de nieuwe Europese wet voor privacy en databescherming. Als bedrijven zich niet snel aanpassen aan de verordening, dreigen miljoenenboetes.
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming vereist voor veel organisaties (flinke) aanpassing in de bedrijfsvoering, betoogt het DDMA. De wet gaat al 25 mei aanstaande in, dus direct ingrijpen is van levensbelang, oordeelt Janssen. 
 
De wet moet (online) gegevens - en daarmee de privacy - van burgers beschermen. Vanaf 25 mei gelden in ieder lang in Europa dezelfde regels. Dit betekent voor bedrijven met name dat IT-systemen veranderingen moeten ondergaan. Janssen zegt dat de Autoriteit Persoonsgegevens boetes tot wel 20 miljoen euro kan opleggen. Janssen: ‘Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt moet nu aan de slag. Voor grote, internationale bedrijven is de situatie extra urgent: zij zijn actief in meerdere landen, werken met verschillende bureaus samen en hebben een complexe data-omgeving.’
 
Om bedrijven bewust te maken van de urgentie van de situatie start DDMA met een uitgebreid voorlichtingstraject om haar 275 leden nog dit jaar klaar te stomen voor de extra verplichtingen die de AVG met zich mee brengt. Ook kunnen bedrijven door het doorlopen van een audit controleren of ze AVG-proof zijn.