Kunstbalie en bkkc gaan verder als Stichting Kunstloc Brabant

25-04-2018 (11:35) - Creatie

Kunstbalie en bkkc gaan verder als Stichting Kunstloc Brabant. Als één provinciaal kennis- en expertisecentrum zet Kunstloc Brabant zich per 1 juni in voor het brede kunst- en cultuurveld: cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst. Ook stimuleert de nieuwe organisatie kruisbestuiving tussen kunst, cultuur en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid, landschap, economie en zorg.


Kunstloc Brabant adviseert, verbindt en ondersteunt de kunst- en cultuursector, om de positieve impact van kunst en cultuur voor alle Brabanders voelbaar te maken. Directeur-bestuurder van Kunstloc Brabant wordt Chris van Koppen, huidig directeur-bestuurder van bkkc. Van Koppen: “We bouwen aan een toekomstbestendige sector die volop kansen ziet, samenwerkingen aangaat en waar ruimte is voor vernieuwing en experiment. Want kunst en cultuur ontwikkelen onze verbeelding, waardoor we ons andere werkelijkheden kunnen voorstellen, we ons een beeld kunnen vormen van het verleden, kunnen dromen van de toekomst, ons kunnen verplaatsen in een ander.”


provincie

Kunst en cultuur leveren een essentiële bijdrage aan welzijn en welvaart in Brabant, en daarmee aan een betere samenleving. Gedeputeerde Henri Swinkels: “De strikte scheiding tussen amateurs en professionals in het culturele veld, bestaat in de praktijk niet meer. Beiden vinden elkaar, vullen elkaar aan en werken meer en meer samen. Daarom is het mooi dat deze twee provinciale uitvoeringsorganisaties de handen ineen slaan ter versterking van het culturele veld. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij samen nog meer kunnen bereiken dan apart, en ik wens ze daar heel veel succes mee.”


De fusie wordt per 1 juni geformaliseerd. Daarna wordt de nieuwe organisatie verder vormgegeven, met de huidige samenwerkingspartners. Eind 2018 verhuist de nieuwe organisatie naar de LocHal in Tilburg.