Prins Claus Fonds introduceert nieuwe Prins Claus prijzen

Prins Claus Fonds introduceert nieuwe Prins Claus prijzen

03-08-2021 (17:49) - Creatie

Het Prins Claus Fonds gelooft dat cultuur een basisbehoefte is en dat cultuur de kracht heeft om op een positieve manier transformaties in gang te zetten. Het Fonds viert, ondersteunt en verbindt maatschappelijk geëngageerde kunstenaars en cultuurbeoefenaars die onder druk werken. Vanaf 2021 doet het Prins Claus Fonds dat met een reeks van drie verschillende prijzen voor creatieve professionals in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Oost-Europa. Door de ontvangers van de prijzen met elkaar te verbinden wil het Prins Claus Fonds ook bijdragen aan een wereldwijd sterker cultuurnetwerk met een positieve maatschappelijke impact.
 

Prins Claus Seed Awards

De Prins Claus Seed Awards geven een boost aan professionals in de eerste jaren van hun creatieve carrière. Het selectieproces is in volle gang en in oktober worden de eerste 100 ontvangers van deze prijzen bekend gemaakt.
 

Prins Claus Mentorship Awards

Met de Prins Claus Mentorship Awards biedt het Fonds in samenwerking met geselecteerde partnerorganisaties, ondersteuning aan kunstenaars om hun carrière en beroepspraktijk verder te verdiepen. De Mentorship Awards kunnen thema- of disciplinegericht zijn. De eerste Mentorship Awards worden samen met Magnum Foundation en het Arab Fund for Arts and Culture aangeboden. Deze ondersteunen opkomende documentaire-fotografen in de Arabische wereld. De tweede serie Mentorship Awards biedt het Prins Claus Fonds samen met het Goethe Instituut aan. Deze zijn gericht op cultuurbeoefenaars die innovatieve en artistieke manieren gebruiken om klimaatverandering te adresseren.
 

Prins Claus Impact Awards

De Prins Claus Impact Awards worden elke twee jaar uitgereikt aan zes gevestigde cultuurbeoefenaars wier voorbeeldige werk een positieve impact heeft op hun samenleving en bredere erkenning verdient. De Prins Claus Impact Awards worden in september 2022 bekend gemaakt.
 

Selectie- en nominaties

De Impact Awards worden op basis van nominaties geselecteerd. Seed- en Mentorship Awards worden geselecteerd via open calls. Advies van internationale culturele professionals speelt hierin een belangrijke rol.