Introductie Flow, platform voor Duurzame Mobility

29-09-2017 (14:51) - Economisch

Op de plek waar 178 jaar geleden een revolutie is gestart op het gebied van mobiliteit -Haarlem CS- is deze week opnieuw geschiedenis geschreven. Dopper oprichter Merijn Everaarts en influencer marketing specialist John Meulemans presenteerden er een nieuw Mobility as a Service-platform ‘FLOW’ dat elektrische autonome voertuigen in de (deel)economie zal introduceren.
 

Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van onder andere MisterGreen, Hyundai, Connexxion, Widgets, Gemeente Haarlem, Spaarnelanden, Milieudefensie, Deelauto Haarlem, Ondernemers Collectief Duurzame Mobiliteit, Connekt, Amsterdam Economic Board en nog vele anderen. De reacties waren positief en de bijeenkomst is als inspirerend ervaren.
 

eerste pilot

Volgend jaar vindt de eerste pilot plaats in een straat in Haarlem, waar de bewoners gebruik zullen maken van de diensten van Flow. De eerste stap naar een autovrije straat.
 
Flow’s missie is om autovrije straten te creëren en zo steden leefbaarder te maken door te werken aan:
Reductie CO2-uitstoot en fijnstof (minder auto's, meer duurzame vervoyersmiddelen)
Efficiënter gebruik van auto's (gebruik boven bezit, meerdere passagiers per rit)
Meer leefruimte (minder geparkeerde auto's in straten, meer groen)
Minder verkeersongevallen (autonome voertuigen)


Betere bereikbaarheid

Mensen worden gestimuleerd om voertuigen en ritten te delen, reisgedrag wordt inzichtelijk en duurzame ambitie wordt beloond. FLOW gaat de samenwerking aan met OV-aanbieders, leasemaatschappijen, overheden en aanbieders van duurzame energie. Doel is om een duurzaam en voordelig alternatief te bieden voor deur tot deur vervoer in grootstedelijk gebied.

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing