Dagelijkse Whats-App service door vernieuwd Vrij Nederland

20-02-2018 (19:22) - Media

Tijdens de lancering dinsdagmiddag van de nieuwe Vrij Nederland bij Lil' Amsterdam in het Centraal Station werd duidelijk dat Vrij Nederland de focus heeft verscherpt en nieuwe media omarmt.


Het vernieuwde Vrij Nederland lanceert naast een andere vormgeving en twee richtlijnen voor alle artikelen ('verandering' en 'hoogstaande kwaliteit') een Whats-App service waarmee lezers dagelijks een bericht ontvangen. Dat kan een nieuwsbericht zijn, een video of een podcast. Daarmee wil Vrij Nederland een 'Less is More' benadering toevoegen aan het huidige aanbod. Kwaliteit boven kwantiteit, met andere woorden. In plaats van een Whats-App kan ook worden gekozen voor een dagelijks email-bericht. De nieuwe uitgave verschijnt deze donderdag inclusief de nieuwe services.


lezersonderzoek

In de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen werd uitvoerig marktonderzoek gedaan, onder huidige lezers en potentiele lezers. Daarbij werd aandacht besteed aan de gebruikerservaring van de website, vooral op mobiel gebied. Er is gestreefd naar het behapbaar maken van lange artikelen, door veel multimedia te gebruiken, zonder daarbij lezers de draad van het verhaal kwijt te laten raken. Hoofdredacteur Wardt Wijndels: "We hebben het afgelopen jaar ideeën van lezers verzameld en zijn met bureau PUP aan de slag gegaan om die ideeën te vertalen naar een andere vormgeving en een manier om onzelf en de lezers te blijven uitdagen."


verleden en toekomst

Het was de bedoeling dat het eerste exemplaar zou worden uitgereikt aan Eli Asser, de oudste, nog levende lezer, maar die kon vanwege zijn gezondheid niet aanwezig zijn. Vervanger Harm Ede Botje, ook schrijver voor Vrij Nederland, nam het eerste exemplaar in ontvangst. Met een betaalde oplage die het afgelopen jaar van negentienduizend naar vierentwintigduizend exemplaren groeide, wil Vrij Nederland met de vernieuwingen de groei blijven vasthouden. Ook wordt op dezelfde lokatie als de lancering van vandaag later dit jaar een expositie georganiseerd waarin het verleden, heden en de toekomst van Vrij Nederland worden belicht. 

 

 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch