Raad van Commissarissen TMG schorst leden Raad van Bestuur

05-03-2017 (18:22) - Media

Op zondag 5 maart heeft de Raad van Commissarissen besloten CEO Van der Snoek en financieel directeur Epskamp, met onmiddellijke ingang uit de Raad van Bestuur te schorsen. Op grond van de statuten van TMG wordt de bestuurstaak sindsdien tijdelijk door de Raad van Commissarissen uitgeoefend. Van der Snoek heeft recent openlijk zijn voorkeur uitgesproken voor een deal met Talpa.


Dit besluit is naar het oordeel van de Raad van Commissarissen onvermijdelijk in verband met de belangen van TMG, haar onderneming en haar stakeholders, en meer in het bijzonder het bod van Mediahuis en VP Exploitatie (het “Consortium”) en de daarmee beoogde toekomst voor TMG. De Raad van Commissarissen is intensief bij het proces rondom de aangekondigde openbare biedingen op TMG betrokken geweest en heeft zijn toezichtstaak vormgegeven al naar gelang de omstandigheden dit vereisten.


vertrouwensbreuk

Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen hebben de leden van de Raad van Bestuur de voortgang van het proces te weinig bevorderd en zich in de laatste fase van de onderhandelingen met het Consortium onvoldoende constructief en realistisch opgesteld. Hierdoor dreigden de onderhandelingen met het Consortium stuk te lopen, waardoor geen merger protocol zou zijn gesloten. In die situatie zou zich het risico voordoen dat het Consortium eenzijdig een bod zou uitbrengen zonder de in het merger protocol bedongen bescherming voor TMG en haar stakeholders. De Raad van Commissarissen achtte dit onverantwoord en niet aanvaardbaar. Een en ander heeft geleid tot een vertrouwensbreuk tussen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, waarna is besloten tot schorsing.


'dealzekerheid'

Gelet op de tot dan toe behaalde resultaten van de besprekingen met zowel het Consortium en Talpa Holding N.V. ("Talpa"), afronding van de due diligence en de dealzekerheid die het Consortium kon bieden, heeft de Raad van Commissarissen op dinsdag 28 februari gemeend dat voorrang moest worden gegeven aan verdere besprekingen met het Consortium om te zien of volledige overeenstemming kon worden bereikt. De besprekingen die zijn gevoerd met het Consortium hebben op zaterdag 4 maart tot het vandaag aangekondigde onderhandelingsresultaat geleid. De Raad van Commissarissen heeft na de schorsing namens TMG ingestemd met de transactie en is het merger protocol aangegaan, zoals in een separaat persbericht is aangekondigd.

kansloos
Quote berichtte nog op 1 maart: 'De Van Puijenbroeken hebben recentelijk nog eens zo’n 19% aan TMG-aandelen verworven door kleinere aandeelhouders - waaronder Delta Lloyd en de familie Zeeman - uit te kopen.' De raad van commissarissen "bestudeert het verhoogde bod van De Mol", maar leek van meet af aan liever met de Belgen/Van Puijenbroeken te willen optrekken.  Quote: 'Elk bod van Talpa is kansloos, omdat het geen meerderheid kan halen. Met 59% in handen kunnen Mediahuis en VP Exploitatie (Van Puijenbroek, red) hun bod succesvol afronden. Talpa, dat slechts 20% heeft, kan dat niet.'

 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch