VICE vraagt aandacht voor inclusieve seksuele voorlichting voor scholieren

VICE vraagt aandacht voor inclusieve seksuele voorlichting voor scholieren

10-12-2021 (15:47) - Media

Op 10 december, Paarse Vrijdag, vraagt VICE aandacht voor inclusievere seksuele voorlichting. Hiervoor heeft VICE de speciale topic pagina Screwthecistem.vice.com ingericht op VICE.com, met daarop artikelen en video’s, die een diverser beeld van seksualiteit en seksuele beleving laat zien.
 
De lancering van deze pagina loopt gelijk met Paarse Vrijdag, een dag waarop scholieren worden opgeroepen om hun solidariteit aan de LGBTQ+ gemeenschap te uiten. Daarnaast is VICE onderdeel geweest van de ontwikkeling van een nieuwe, inclusievere lesmethode om seksuele voorlichting aan scholieren te geven. In aanloop naar de ontwikkeling van het lespakket heeft Information Desk, de onderzoeks- en insights afdeling van VICE Media Group, onderzoek gedaan naar de ervaring, wensen en behoeften van jonge mensen binnen seksuele voorlichting.
 
De lesmethode is ontstaan uit een samenwerking tussen meerdere partners: VICE heeft het initiële onderzoek uitgezet en verzorgt tevens aanvullende redactionele content; Young & Connected heeft de ontwikkeling van het lesmateriaal op zich genomen; LessonUp biedt het lesprogramma aan op hun platform; belangenorganisatie COC is tijdens de inhoudelijke productie van het lesmateriaal geconsulteerd en heeft een ondersteunende rol in de distributie van het materiaal; de Rutgers Stichting heeft het onderzoek gevalideerd en is betrokken geweest in een consulterende rol bij de content creatie. 
 
De lesmethode wordt beschikbaar gesteld aan scholen door heel Nederland en zal in twee versies worden aangeboden: voor het primaire onderwijs en het voortgezet onderwijs. In het lesmateriaal wordt ook een, door VICE geproduceerde, videoserie aangeboden waarin mensen, die niet binnen het cisgender en heteronormatieve kader vallen, vragen worden gesteld over hun ervaringen. 
 
 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch