IKEA stoomt vluchtelingen klaar voor de Nederlandse arbeidsmarkt

IKEA stoomt vluchtelingen klaar voor de Nederlandse arbeidsmarkt

11-01-2022 (13:55) - Mensen

IKEA biedt mensen met een vluchtelingenachtergrond de kans om werkervaring in Nederland op te doen. Dat gebeurt via het meerjarige 'Skills for Employment programma' waarbij statushouders werkervaring opdoen, training krijgen in beroepsvaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal. Op die manier wil het Zweedse woonwarenhuis bijdragen aan de integratie van vluchtelingen die in Nederland nog altijd een achterstandspositie hebben op de arbeidsmarkt.
 
Het doel is dat zij middels dit programma makkelijker een betaalde baan vinden, bij IKEA of een andere werkgever. Dit drie maanden durende werkervaringsprogramma is onderdeel van het inclusie- en diversiteitsbeleid van IKEA.


Skills for Employment

Naast het opdoen van werkervaring op diverse afdelingen, volgen de deelnemers van het Skills for Employment programma een intensieve taalcursus, een mentorprogramma en trainingen waarmee ze klaar worden gestoomd voor de arbeidsmarkt. Dit gebeurt bij driehonderd IKEA winkels en kantoren in dertig landen. In Nederland is in 2021 het programma gestart in de winkels in Amsterdam, Haarlem, Duiven, Heerlen, Barendrecht en Breda; IKEA Eindhoven verwelkomt deze maand een nieuwe groep statushouders. IKEA Amersfoort, Utrecht, Zwolle, Hengelo en Groningen starten het programma in maart. Naast het opdoen van werkervaring in de winkels ontwikkelt IKEA een speciaal traject voor mensen met een vluchtelingenachtergrond voor de klantenservice in Groningen en het hoofdkantoor in Haarlem. Hiermee hoopt het Zweedse woonwarenhuis in totaal zeventig nieuwkomers per jaar te verwelkomen.


Samenwerkingen

IKEA Nederland werkt voor het Skills for Employment programma nauw samen met werkgeversinitiatief Refugee Talent Hub die IKEA ondersteunt en adviseert in de programma-ontwikkeling, werving en selectie en samenwerking met externe partijen. VluchtelingenWerk Nederland verzorgt de jobcoaching. Op wereldwijd niveau is VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR de officiële partner van IKEA. Voor eind 2022 wil IKEA wereldwijd minimaal 2.500 vluchtelingen ondersteunen. In verschillende landen zijn al succesvolle voorbeelden te zien. Zo hebben in Frankrijk in 2020 en 2021 in totaal 88 vluchtelingen deelgenomen; 83% van deze deelnemers is daarna bij IKEA aan de slag gegaan. Bij IKEA Australië leidde een pilotronde in 2020 ertoe dat alle tien de deelnemers een contractverlenging kregen en één iemand een baan elders vond.


Gelijkwaardigheid en inclusie

Gelijkwaardigheid is een belangrijke kernwaarde bij IKEA. Het bedrijf streeft ernaar een inclusieve werkomgeving te creëren en gelijke kansen te bieden aan iedereen. Met het Skills for Employment programma wil IKEA eveneens wereldwijd de soms vertekende beeldvorming over vluchtelingen veranderen. Het bedrijf focust op de potentie van mensen en niet op iemands achtergrond. Samen met VluchtelingenWerk Nederland zet IKEA hiervoor ervaringsdeskundigen in die via het project 'Bekend maakt Bemind' kennis delen om meer begrip en empathie te creëren en met medewerkers in gesprek te gaan over integratie en inclusie.

IKEA wil een voorbeeld zijn voor andere bedrijven, organisaties en belangrijke besluitvormers en tegelijkertijd klanten en de samenleving inspireren om zelf aan inclusie te werken.