ALDI werkt samen met leveranciers bij klimaatdoelstellingen

ALDI werkt samen met leveranciers bij klimaatdoelstellingen

06-08-2020 (11:20) - Sustainable

ALDI sluit zich aan bij het Science Based Targets Initiative (SBTi). Met deze internationale samenwerking stelt de organisatie samen met haar leveranciers klimaatdoelen vast om het klimaatakkoord van Parijs te ondersteunen. Naast deze bekendmaking rapporteert het bedrijf over haar behaalde resultaten en doelstellingen in het Duurzaamheidsverslag 2019.
 
Door de aansluiting bij het SBTi committeert ALDI zich om de komende twee jaar bindende en wetenschappelijk geteste doelen vast te stellen voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Samenwerking met SBTi zorgt ervoor dat de bijbehorende maatregelen ook bijdragen aan het behalen van de 1,5°C doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs.
 
Voor het eerst zijn leveranciers betrokken bij de uitwerking van de doelen, om gezamenlijk emissies binnen de supply chain te verminderen of te vermijden.  

duurzaamondernemen.nl