Een circulaire infrastructuur van plastic afval met PlasticRoad

Een circulaire infrastructuur van plastic afval met PlasticRoad

20-05-2021 (16:39) - Sustainable

De komende jaren verandert de traditionele wereld van wegenbouw naar een geautomatiseerde, digitale bedrijfstak waarin nieuwe materialen gebruikt gaan worden, blijkt uit onderzoek van McKinsey (2021). De veranderingen zijn zichtbaar in vier trends: autonoom rijden, geautomatiseerde productie, digitalisering en vernieuwing van wegenbouwmaterialen. Hierdoor zien de wegen van de toekomst er niet alleen anders uit, ze worden ook sneller geproduceerd én aangelegd. Bijvoorbeeld door het gebruik van nieuwe materialen, zoals gerecycled plastic. PlasticRoad schudt de traditionele markt van infrastructurele werken op. Met de marktintroductie van een vernieuwd, industrieel geproduceerd product maakt het bedrijf circulaire infrastructuur van plastic afval nu realiteit.

Om in te kunnen spelen op de marktontwikkelingen en te voldoen aan een meer diverse klantvraag, presenteert PlasticRoad een vernieuwd productportfolio. Dit duurzame portfolio biedt infrastructurele oplossingen voor de effecten van klimaatverandering, de circulaire economie en actuele infrastructurele en maatschappelijke uitdagingen, zoals CO2-uitstoot en beperkte tijd en ruimte in de stad voor aanleg en onderhoud van infrastructuur en de hoge kosten die daarmee gemoeid gaan.
 

De Efteling

Dat de vernieuwde producten nóg beter helpen om duurzaamheidsambities te verwezenlijken is niet onopgemerkt gebleven. Verschillende nieuwe partners sluiten zich aan. Zo heeft PlasticRoad een deel van het voetpad naar de hoofdingang van de Efteling voorzien van het nieuwe product de CCL(Circular, climate adaptive en lightweight)300.

Met de introductie van de CCL-varianten komt het productaanbod van PlasticRoad in een volgende fase. Zo worden de kunststof wegelementen inmiddels industrieel geproduceerd, met VolkerWessels en Wavin als aandeelhouders. Daarnaast bestaat het gerecycled kunststof dat wordt verwerkt in de wegelementen voor 100% uit gerecycled huishoudelijk afvalplastic. Het geïntroduceerde CCL300 product biedt een filtersysteem dat het hemelwaterriool volledig uitspaart. Bovendien bieden de vernieuwde sensoren nieuwe mogelijkheden tot het modulair opschalen in functionaliteit en de koppeling aan bestaande verkeersmanagementsystemen.