Overzicht gepubliceerd van de loonkloof in kledingindustrie

Overzicht gepubliceerd van de loonkloof in kledingindustrie

30-03-2021 (14:21) - Sustainable

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel publiceert een overzicht waarop het verschil is te zien tussen het minimumloon en het leefbare loon in de kleding- en textielindustrie in een groot aantal landen. Dit inzicht helpt bedrijven stappen te zetten om het verschil hiertussen te overbruggen. De gegevens gaan over bijna vijftig landen en regio’s en zijn opgesteld met data van WageIndicator en The Global Living Wage Coalition.
 
Een betrouwbaar inzicht in het verschil tussen het huidige (minimum)loon en het leefbaar loon, neemt een belangrijk obstakel weg voor bedrijven die een leefbaar loon willen gaan betalen. "Kledingmerken vinden het vaak moeilijk om een benchmark voor leefbaar loon te vinden of te interpreteren," zegt Pierre Hupperts, voorzitter van het Convenant. "Er bestaan meerdere benchmarks voor eenzelfde land of regio, evenals verschillende manieren van berekenen. Het overzicht dat het Convenant nu publiceert, is gebaseerd op betrouwbare data. Dit helpt bedrijven om stappen te zetten richting een leefbaar loon of bevestigt dat ze dit al betalen." Het overzicht geeft een samenvattend beeld voor de landen waar convenantsdeelnemers kleding laten produceren. WageIndicator heeft op haar website een toegankelijk en uitgebreid instrument dat leefbaar loonverschillen weergeeft.
 
Inspanningen bedrijven
Kleding- en textielbedrijven die deelnemen aan het Convenant, werken aan het betalen van een leefbaar loon. Zij dienen in hun 4e en 5e jaar van deelname het verschil inzichtelijk te maken tussen het huidige betaalde loon bij hun leveranciers en het leefbaar loon en kunnen hiervoor het overzicht gebruiken. Het secretariaat van het Convenant beoordeelt de bedrijven hier jaarlijks op. Als de bedrijven weten dat er geen leefbaar loon wordt betaald, kunnen de betrokken partijen concreet invulling geven aan de doelstelling van het convenant om de lonen te verhogen naar een leefbaar loon.