Dataplatform FarmTrace rolt grootschalig uit in Europa

16-11-2020 (11:41) - Tech

De succesvolle Amerikaans/Nederlandse tech-startup FarmTrace betreedt versneld de Europese markt. FarmTrace maakt productieketens inzichtelijk door data te verzamelen vanaf de bron, met als gevolg beter functionerende ketens.
 
Het techbedrijf is opgezet door de uit het Drentse Fluitenberg afkomstige boerenzoon Chris van den Berg. Voor de eerste uitrol haalt de Californische onderneming nu 12 miljoen euro groeigeld op. FarmTrace maakt vandaag bekend dat het automatiseringsbedrijf VSM Automatisering B.V. (moederbedrijf RUMA en Elda ICT Services) overneemt, een autoriteit in de markt met een lange historie en uitgebreid netwerk in de agrarische- en automatiseringssector.
 

Gegevens goed achterhalen

Veilig, efficiënt en duurzaam geproduceerd voedsel: de vraag van de consument is sterk aan het veranderen en wereldwijd willen supermarkten en producenten daar op inspelen. Op dit moment is het vaak nog lastig om de exacte productiegegevens goed te achterhalen. FarmTrace heeft als doel dat te veranderen. “Consumenten weten dankzij onze data waar hun voedsel vandaan komt, hoe het is geproduceerd en wat erin zit”, zegt CEO en oprichter Chris van den Berg. “Dit moet niet alleen gelden voor de ‘happy few’ die biologisch voedsel kunnen betalen, maar voor iedereen.”
 
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat consumenten voor ‘lokaal geproduceerde’ dierlijke producten een significant hogere ‘willingness to pay’ hebben. Bovendien hebben supermarktorganisaties zoals Ahold Delhaize en het Amerikaanse Walmart hun ambitie uitgesproken om de keten van boer tot bord inzichtelijk te maken voor hun klanten.

Prof. dr. Laurens Sloot, bijzonder hoogleraar detailhandel: “Meerwaarde creëren in versgroepen is voor supermarktorganisaties een strategische speerpunt. Dit wordt pas echt mogelijk als een product verdwijnt uit de bulksfeer en door de consument als uniek wordt ervaren. FarmTrace faciliteert een manier waarop vanuit data een verhaal kan worden opgebouwd en zorgt ervoor dat dit niet langer is voorbehouden aan premium niche producten. Bovendien zorgt dit ervoor dat meetbare verbeteringen in een duurzame keten mogelijk zijn.”
 
Barbara Baarsma, directievoorzitter bij Rabobank Amsterdam en Raad van Advies van Taskforce Korte Keten (verder niet betrokken bij de lancering van FarmTrace), onderschrijft het belang van data op weg naar kringlooplandbouw. “Korte ketens verbinden de consument en de boer en leidt tot een hogere waardering voor agrarische producten. Een partij als FarmTrace maakt verkorting en verduurzaming van de voedselketen mogelijk.”
 

Naar 100.000 boerderijen in 2025

FarmTrace heeft software geïmplementeerd en voert diensten uit voor inmiddels 20.000 Europese en Amerikaanse boerderijen, toeleveranciers en verwerkers. Verwachting is nu dat dit aantal gaat groeien van 30.000 in 2021 naar 100.000 in 2025. FarmTrace stelt producenten, retailers en consumenten in staat hun product tot aan de oorsprong te traceren. Denk hierbij aan cijfers over het gebruik van antibiotica op een melkveebedrijf of de daadwerkelijk gemeten uitstoot bij het vervoeren van de producten. Het resultaat: alle productieprocessen worden in detail meetbaar en minder verspilling wordt mogelijk dankzij een beter functionerende keten. Bovendien kan de consument in de toekomst zelf meer zeer gedetailleerde informatie vinden over het product, bijvoorbeeld met behulp van een QR-code op de verpakking of op schapkaartjes, bij producten van FarmTrace-klanten.
 
FarmTrace wil voor haar klanten de boerderij en productie gegevens beschikbaar en inzichtelijk maken en meet daarvoor vanaf de bron. Zo wordt de productie van melk traceerbaar gemaakt tot aan de specifieke boerderij. FarmTrace werkt bijvoorbeeld samen met meerdere lokale initiatieven. De voedingswaarde van de melk van deze specifieke boeren wordt gemeten met de technologie van FarmTrace.

De boeren maken gebruik van een aantal uiteenlopende services van FarmTrace, terwijl ze eigenaar blijven van de verzamelde data. Met toestemming van deze veehouders gebruikt FarmTrace onder licentie verzamelde informatie, in dienst van onder andere voerleveranciers, genetica, robot leveranciers en zuivelverwerkers in de agriketen verzamelt FarmTrace gegevens, om ze vervolgens (anoniem) overzichtelijk te maken via het dataplatform. Dit proces is volledig geautomatiseerd.
 

12 miljoen euro groeigeld

Om impact te maken en verder te innoveren kiest FarmTrace een grootschalige aanpak in Europa. Tegelijkertijd wordt ook in de VS gewerkt aan eens snelle uitrol door een gespecialiseerd techteam Sinds de oprichting in Irvine in 2018 haalde het bedrijf al miljoenen dollars aan groeigeld op. Daarnaast voegde ondernemer Kelby Kleinsasser, die van Farmers Business Network een miljoenenbedrijf maakte, zich bij de directie van FarmTrace.

Bekende investeerders in Nederland zijn onder andere Marc Schröder (medeoprichter van Tango en Route Mobiel), Ralph de Vries (ondernemer in de foodretailsector) en Dennis en Derk Albada Jelgersma (ondernemers en wijnproducenten). Stage 1 Ventures heeft vanuit de Verenigde Staten een groot aandeel in het groeikapitaal van FarmTrace. Daarnaast zijn ook andere investeringsmaatschappijen aangesloten.
 

Over FarmTrace

Dataplatform FarmTrace maakt de voedselproductie van boerderij tot bord inzichtelijk. Het stelt productiebedrijven, retailers en consumenten in staat de oorsprong van hun product tot aan de bron op grote schaal te achterhalen en de productieketen te verduurzamen, veiliger te maken en de consument beter te informeren. Zo worden bijvoorbeeld de gezondheid van dieren, productiewijze van grondstoffen en transacties in de keten bij elkaar gebracht binnen een overzichtelijk digitaal systeem. De schaal waarop dit wordt gedaan en de mogelijkheid om gedetailleerd te meten vanaf de boerderij maken FarmTrace een uniek databedrijf.