Recruitment Kengetallen onderzoek keert terug

05-02-2019 (14:37) - Toeleveranciers

Het Recruitment Kengetallen onderzoek is op veler verzoek na zes jaar weer terug. Intelligence Group legt voor de analyse opnieuw vragen voor aan corporates en bureaus over hun belangrijkste Recruitment Kengetallen. Te denken valt aan de workload, fullfillmentratio, time to hire, het budget en de gemiddelde quality of hire. Vervolgens worden er opvallende verbanden tussen deze kengetallen gelegd. 


De laatste keer dat een vergelijkbaar onderzoek werd gedaan, was in 2013. Dit jaar kenmerkte zich nog door hoge werkeloosheid en veel overschot aan arbeid. Nu heerst er juist schaarste in vrijwel alle sectoren, waardoor er hele andere resultaten worden verwacht. Recruiters die willen deelnemen aan het onderzoek kunnen zich hier nog aanmelden.