Way2go: Duurzaam reizen in Zuid-Holland

13-11-2019 (18:00) - Campagnes

Deze week start een nieuwe duurzame mobiliteitscampagne binnen de provincie Zuid-Holland. Met de campagne gaan de campagnes Ga3.0 en Filedier verder onder een nieuwe naam: Ways2go. Ways2go heeft als doel om een mobiliteitstransitie binnen Zuid-Holland teweeg te brengen.
 
Ways2go wil inwoners van Zuid-Holland overtuigen bewuster na te denken over vervoer en daarmee slimme en vooral duurzame keuzes te maken. De campagne speelt ook in op het terugdringen van CO2-uitstoot en de stikstofproblematiek, door te informeren hoe je zelf wat kan betekenen.
 
Niet alleen wordt er informatie geboden over verschillende vormen van (deel)vervoer, maar de
campagne biedt ook een helpende hand. Zoals handige app-tips die je helpen geld te besparen
door slimmer te reizen, of waar moet je aan denken als je voor het eerst sinds lange tijd weer
eens met het ov reist. Ways2go vormt een kennishub met informatie over alle vormen van
vervoer.

Credits

Klant: De Verkeersonderneming, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland
Campagne: Ways2go
Bureau: WeDigital
Betrokken partijen
De Verkeersonderneming
De Verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking van gemeente Rotterdam en
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat/Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. Zij werken aan mobiliteit en
bereikbaarheid in de Rotterdamse regio.
Bereikbaar Haaglanden en Rijnland